SEO strategie

Vytvoříme pro vás detailní SEO strategii na míru tak, aby váš web dosáhl požadovaných výsledků a zvýšila se jeho konkurenceschopnost. SEO strategie zahrnuje zmapování vaší konkurence a navržení takového řešení, díky němuž budete úspěšnější než vaši konkurenti.


SEO strategie zahrnuje:

  • zmapování konkurence
  • analýza on-page faktorů webu, tzn. obsahu stránek, nadpisů, titulků, URL apod.
  • porovnání úrovně SEO optimalizace vašeho webu s konkurencí
  • navržení strategie pro dosažení maximální úrovně optimalizace